Praha, Valdštejnský palác. Zahradní voliéra - Prague, Wallenstein Palace, aviary. Tomáš Rasl, 2013 (colodium)

Praha, Valdštejnský palác. Boční portál průčelí - Prague, Wallenstein Palace, side entrance in the principal facade. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Střední portál průčelí - Prague, Wallenstein Palace, central entrance in the principal facade. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Severní boční portál z ulice - Prague, Wallenstein Palace, street entrance. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Průčelí Prague, Wallenstein Palace, principal facade. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. První nádvoří - Prague, Wallenstein Palace, main court. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál - Prague, Wallenstein Palace, main hall. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, strop - Prague, Wallenstein Palace, main hall, ceiling. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, detail severní stěny - Prague, Wallenstein Palace, main hall, north wall. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, géniové s atributy vítězství - Prague, Wallenstein Palace, main hall, angels. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, géniové s atributy vítězství - Prague, Wallenstein Palace, main hall, angels. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, géniové s atributy vítězství - Prague, Wallenstein Palace, main hall, angels. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, géniové s atributy vítězství - Prague, Wallenstein Palace, main hall, angels. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, géniové s atributy vítězství - Prague, Wallenstein Palace, main hall, angels. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, géniové s atributy vítězství - Prague, Wallenstein Palace, main hall, angels. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, socha génia s atributem vítězství - Prague, Wallenstein Palace, main hall, angel. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, socha génia s atributem vítězství - Prague, Wallenstein Palace, main hall, angel. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, socha génia s atributem vítězství - Prague, Wallenstein Palace, main hall, angel. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, hlavice pilastru - Prague, Wallenstein Palace, main hall, capital of the pilaster. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, střed výzdoby stropu - Prague, Wallenstein Palace, main hall, ceiling. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, krajní pole středu výzdoby stropu - Prague, Wallenstein Palace, main hall, ceiling. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, detail z výzdoby stropu - Prague, Wallenstein Palace, main hall, ceiling. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, detail z výzdoby stropu s datací - Prague, Wallenstein Palace, main hall, ceiling. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Hlavní sál, krb - Prague, Wallenstein Palace, main hall, fireplace. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Okno hlavního sálu na jižní straně - Prague, Wallenstein Palace, window to the main hall. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Okna vnější fasády - Prague, Wallenstein Palace, windows. Tomáš Rasl, 2012

Praha, Valdštejnský palác. Audienční síň - Prague, Wallenstein Palace, audience hall. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Detail audienční síně - Prague, Wallenstein Palace, audience hall, detail. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Čelní stěna dolní galerie - Prague, Wallenstein Palace, lower gallery. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Klenba dolní galerie - Prague, Wallenstein Palace, lower gallery. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Čelní stěna horní galerie - Prague, Wallenstein Palace, upper gallery. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Strop horní galerie - Prague, Wallenstein Palace, upper gallery. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Kaple sv. Václava - Prague, Wallenstein Palace, chapel of St Wenceslaus. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Kaple sv. Václava, detail oltáře - Prague, Wallenstein Palace, chapel of St Wenceslaus. Tomáš Rasl, 2011

Praha, Valdštejnský palác. Kaple sv. Václava, strop - Prague, Wallenstein Palace, chapel of St Wenceslaus. Tomáš Rasl, 2011

Praha, Valdštejnský palác. Kaple sv. Václava, detail stěny - Prague, Wallenstein Palace, chapel of St Wenceslaus. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Kaple sv. Václava, detail stěny v úrovni klenby - Prague, Wallenstein Palace, chapel  of St Wenceslaus. Tomáš Rasl, 2013

 Praha, Valdštejnský palác. Grotta vedle loggie - Prague, Wallenstein Palace, grotto near the loggia. Tomáš Rasl, 2010

Praha, Valdštejnský palác. Dlažba grotty vedle loggie - Prague, Wallenstein Palace, grotto near the loggia. Tomáš Rasl, 2010

Praha, Valdštejnský palác. Zahradní loggie - Prague, Wallenstein Palace, garden loggia. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Interiér zahradní loggie - Prague, Wallenstein Palace, garden loggia. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Detail boční stěny interiéru zahradní loggie - Prague, Wallenstein Palace, garden loggia. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Rekonstrukce Neptunovy fontány před loggií - Prague, Wallenstein Palace, Neptun fountain. Petr Uličný, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Zahradní voliéra - Prague, Wallenstein Palace, aviary. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Maskaron voliéry - Prague, Wallenstein Palace, aviary. Petr Uličný, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Maskaron voliéry - Prague, Wallenstein Palace, aviary. Tomáš Rasl, 2013

Praha, Valdštejnský palác. Monstra v zahradní grottové stěně - Prague, Wallenstein Palace, garden wall. Petr Uličný, 2013

 Praha, Valdštejnský palác. Niky pro žlaby bývalých stájí - Prague, Wallenstein Palace, stable. Tomáš Rasl, 2010

Praha, Valdštejský palác. Rekonstrukce stěny stájí Prague, Wallenstein Palace, stable, reconstruction. Petr Uličný, 2011

Praha, Valdštejnova zahrady v Bubnech, grotta, 1906 - Prague, Wallenstein´s garden in Bubny, grotto, 1906

Jičín. Kostel sv. Jakuba. Průčelí - Jičín, the church of St James, facade. Tomáš Rasl, 2011

Jičín. Kostel sv. Jakuba. Průčelí - Jičín, the church of St James, facade. Tomáš Rasl, 2009

Jičín. Kostel sv. Jakuba. Pohled k chóru - Jičín, the church of St James, interior. Tomáš Rasl, 2009

Jičín. Kostel sv. Jakuba. Boční elevace v křížení - Jičín, the church of St James, interior. Tomáš Rasl, 2009

Jičín. Kostel sv. Jakuba. Půdorys s proporčním systémem - Jičín, the church of St James, plan with a proportional system. Petr Uličný, 2011

Jičín. Kostel sv. Jakuba. Rekonstrukce zamýšleného průčelí - Jičín, the church of St James, facade, reconstruction. Petr Uličný, 2011

Jičín. Kostel sv. Jakuba. Vizualizace věží podle projektu z 19. století - Jičín, the church of St James, towers reconstructed. Petr Uličný, 2011

Jičín. Valdštejnský zámek. Průčelí - Jičín, Wallenstein Palace, principal facade. Tomáš Rasl, 2009

Jičín. Valdštejnský zámek. První nádvoří - Jičín, Wallenstein Palace, first court. Tomáš Rasl, 2009

Jičín. Valdštejnský zámek. Druhé nádvoří - Jičín, Wallenstein Palace, second court. Tomáš Rasl, 2009

Jičín. Valdštejnský zámek. Mramorová mušle z bývalých stájí - Jičín, Wallenstein Palace, trough from the stable. Tomáš Rasl, 2009

 

Jičín. Valdštejnský zámek. Stáje podle kresby Antonína Levého z roku 1888 - Jičín, Wallenstein Palace, stable in 1888, Antonín Levý

Jičín. Valdštejnský zámek. Rekonstrukce stěny stání - Jičín, Wallenstein Palace, stable, reconstruction. Petr Uličný, 2011

Jičín. Valdštejnský zámek. Krb z vybavení druhého patra staršího Smiřického paláce - Jičín, Wallenstein Palace, fireplace. Tomáš Rasl, 2011

Jičín. Valdštejnský zámek. Maskaron z portálu východního průjezdu - Jičín, Wallenstein Palace, detail of the portal. Petr Uličný, 2011

Jičín. Valdštejnský zámek. Maskaron z portálu západního průjezdu - Jičín, Wallenstein Palace, detail of the portal. Petr Uličný, 2011

Jičín. Valdštejnský zámek. Detail z dřevořezu města před požárem v roce 1681 - Jičín, Wallenstein Palace prior to fire of 1681

Jičín. Valdštejnský zámek. Detail z kresby města od Josefa Sikory z roku 1756. RMaG Jičín - Jičín, Wallenstein Palace, 1756, Josef Sikora

Jičín. Valdštejnský zámek. Detail z malby města podle kresby Josefa Sikory z roku 1756. RMaG Jičín - Jičín, Wallenstein Palace, 1756, Josef Sikora

Jičín. Valdštejnský zámek. Detail z panorama města z roku 1864. RMaG Jičín - Jičín, Wallenstein Palace, 1864

Jičín. Valdštejnský zámek. Průčelí jízdárny před zbořením. Josef Picek, 1894, RMaG Jičín - Jičín, Wallenstein Palace, riding school, 1894

 

Jičín. Valdštejnský zámek. Interiér jízdárny před zbořením. Josef Picek, 1894, RMaG Jičín - Jičín, Wallenstein Palace, riding school, 1894

Libosad u Jičína. Valdštejnovo casino a dvůr - Wallenstein´s garden in Valdice near Jičín, casino. Tomáš Rasl, 2013

Libosad u Jičína. Valdštejnovo casino a dvů - Wallenstein´s garden in Valdice near Jičín, casino. Tomáš Rasl, 2013

Libosad u Jičína. Valdštejnovo casino. Příčný řez s rekonstrukcí plánovaného schodiště - Wallenstein´s garden in Valdice near Jičín, casino, reconstruction. Petr Uličný, 2013

Libosad u Jičína. Velká grotta v prvním parteru - Wallenstein´s garden in Valdice near Jičín, grotto. Tomáš Rasl, 2009

Libosad u Jičína. Menší grotta v druhém parteru - Wallenstein´s garden in Valdice near Jičín, grotto. Tomáš Rasl, 2011

Libosad u Jičína. Okno vnější fasády dvora - Wallenstein´s garden in Valdice near Jičín, window of the court. Tomáš Rasl, 2009

Libosad u Jičína. Zahradní keramika. Restaurovala Ljuba Svobodová - Wallenstein´s garden in Valdice near Jičín, pottery. Ivan P. Muchka, 2013

Libosad u Jičína. Zahradní keramika. Restaurovala Ljuba Svobodová - Wallenstein´s garden in Valdice near Jičín, pottery. Ivan P. Muchka, 2013

Libosad u Jičína. Zahradní keramika. Restaurovala Ljuba Svobodová - Wallenstein´s garden in Valdice near Jičín, pottery. Ivan P. Muchka, 2013

Libosad u Jičína. Zahradní keramika. Restaurovala Ljuba Svobodová - Wallenstein´s garden in Valdice near Jičín, pottery. Ivan P. Muchka, 2013

Alej mezi Jičínem a Libosadem. Průhled k Veliši - Tree alley leading from Valdice to Jičín. Tomáš Rasl, 2009

Valdice, bývalý kartuziánský klášter. Vstupní fronta - Valdice, Carthusian monastery, entry. Tomáš Rasl, 2010.

Valdice, bývalý kartuziánský klášter. Druhá brána - Valdice, Carthusian monastery, second gate. Tomáš Rasl, 2010.

Valdice, bývalý kartuziánský klášter. Klenba druhé brány - Valdice, Carthusian monastery, second gate. Tomáš Rasl, 2010.

Valdice, bývalý kartuziánský klášter. Průčelní fronta s kostelem - Valdice, Carthusian monastery, principal facade. Tomáš Rasl, 2010.

Valdice, bývalý kartuziánský klášter. Průčelí kostela - Valdice, Carthusian monastery, facade of the church. Tomáš Rasl, 2010.

 Valdice, bývalý kartuziánský klášter. Portál kostela - Valdice, Carthusian monastery, portal of the church. Tomáš Rasl, 2010.

Valdice, bývalý kartuziánský klášter. Interiér kostela - Valdice, Carthusian monastery, interior of the church. Tomáš Rasl, 2010

Valdice, bývalý kartuziánský klášter. Celkový plán s etapami výstavby - Valdice, Carthusian monastery, analytical plan. Petr Uličný, 2013

Jičín, kostel P. M. de Sale - Jičín, the church of Our Lady de Sale. Tomáš Rasl, 2010

 

Jičín, kostel P. M. de Sale. Základní kámen z roku 1629 - Jičín, the church of Our Lady de Sale, foundation stone of 1629. Tomáš Rasl, 2010

 Jičín, bývalá jezuitská kolej. Průčelí - Jičín, Jesuit college, facade. Tomáš Rasl, 2010.

 Jičín, bývalá jezuitská kolej. Druhé nádvoří - Jičín, Jesuit college, second court. Tomáš Rasl, 2010.

Bělá pod Bezdězem, Valdštejnský zámek. Štít severního traktu - Bělá pod Bezdězem, Wallenstein´s palace, north facade. Tomáš Rasl, 2011

Bělá pod Bezdězem, Valdštejnský zámek. Portál kaple - Bělá pod Bezdězem, Wallenstein´s palace, chapel. Tomáš Rasl, 2011

Brtnice, kostel bl. Juliany - Brtnice, the church of Bl Juliana, side chapel. Tomáš Rasl, 2013

Brtnice, kostel bl. Juliany. Klenba boční kaple - Brtnice, the church of Bl Juliana, side chapel. Tomáš Rasl, 2013

Náchod, zámecká kaple - Náchod, palace chapel. Tomáš Rasl, 2010.